سایت فارسی
  -
Site Search
Money Exchange
Tehran Weather
Links
Colors 
 Name  Code  Color
 riboflavin-5'-phosphate  E101a  Yellow-orange
 Tartrazine  E102  Lemon yellow
 Quinoline Yellow  E104  Dull or greenish yellow
 Sunset Yellow  E110  Yellow-orange
 Carmine  E120  Crimson
 Carmoisine  E122  Red to maroon
 Ponceau  E126  Red
 Erythrosine  E127  Red
 Allura Red  E129  Red
 Brilliant Blue  E133  Reddish blue
 Chlorophyllin  E140  Green
 Caramel  E150a  Brown
 Carbon black  E152  Black
 beta-carotene  E160a  Yellow-orange to brown
 Annatto  E160b  Orange
 Paprika  E160c  Red
 Lycopene  E160d  Bright to deep red
 Beetroot Red  E162  Red
 Anthocyanin  E163  pH dependent (Red, green and purple ranges)
 Titanium dioxide  E171  White